6 Δεκεμβρίου 2012 Θέρμανση-Ψύξη

Αντλίες θερμότητας. Τι είναι, πως λειτουργούν;

Τι είναι οι αντλίες θερμότητας;
Οι αντλίες θερμότητας είναι υψηλής απόδοσης μηχανήματα τα οποία «αντλούν» θερμότητα από μια δεξαμενή θερμότητας (αέρας περιβάλλοντος, δεξαμενή νερού, υπόγεια νερά, λίμνη, έδαφος κ.λ.π.) και την διοχετεύουν προς έναν άλλο χώρο, και αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός κύκλου εξάτμισης και συμπύκνωσης, μέσω ενός εργαζόμενου μέσου με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κύκλος λειτουργίας των αντλιών θερμότητας είναι πλήρως αναστρέψιμος, έτσι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη.

Αρχή λειτουργίας

 • Το διάλυμα νερού με αντιψυκτικό που κυκλοφορεί στο κύκλωμα γεωεναλλάκτη παίρνει την ενέργεια από το έδαφος, τα υπόγεια νερά ή τον αέρα.
 • Στον Εξατμιστή, η ενέργεια μεταδίδεται σε ένα οικολογικό ψυκτικό μέσο με χαμηλό σημείο βρασμού, το οποίο μετατρέπεται σε αέριο για να κυκλοφορήσει σε ένα κλειστό κύκλωμα.
 • Στο Συμπιεστή, αυξάνεται η πίεση του ψυκτικού μέσου, καθώς και θερμοκρασία του που φθάνει σε επίπεδο κατάλληλο για θέρμανση.
 • Στο Συμπυκνωτή, η θερμότητα από το ψυκτικό μέσο αποδίδεται στο κύκλωμα θέρμανσης της κατοικίας.
 • Η πίεση του ψυκτικού μέσου εκτονώνεται στη βαλβίδα εκτόνωσης.
 • Το ψυκτικό μέσο ρέει πάλι προς τον εξατμιστή και η διεργασία επαναλαμβάνεται.

Ο βαθμός απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας COP (Coefficient of Performance) δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Οι αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, οι οποίες «αντλούν» θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος, έχουν συντελεστή απόδοσης που κυμαίνεται από 2 έως 4. Οι υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας («αντλούν» θερμότητα από κάποια πηγή νερού) έχουν συντελεστή απόδοσης που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 5.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας συσκευής είναι τα συνηθισμένα κλιματιστικά μηχανήματα που έχουν τα περισσότερα σπίτια. Σε αυτά το ψυχρό Freon σε υγρή μορφή και θερμοκρασία περίπου 5°C θερμαίνεται από τον θερμό αέρα του κλιματιζόμενου χώρου (27°C), εξατμίζεται και πλέον θερμό και αέριο, έχοντας πάρει θερμότητα και πίεση από τον συμπιεστή (65°C), ψύχεται από τον αέρα του περιβάλλοντος που έχει 35°C. Η διαδικασία αυτή αντιστρέφεται τον χειμώνα στη λειτουργία θέρμανσης.

Τα πλεονεκτήματα της αντλία θερμότητας

 • Δεν ρυπαίνει την τοπική ατμόσφαιρα με καυσαέρια.
 • Παρέχει ασφάλεια
 • Εξοικονομεί χώρο (λεβητοστασίου, καμινάδας, δεξαμενής) & χρόνο παραλαβής καυσίμου.
 • Απεξάρτηση από τροφοδοσία καυσίμου.
 • Σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση.
 • Με την ίδια εγκατάσταση μπορεί να επιτευχθεί ψύξη το καλοκαίρι
 • Λειτουργία σε ακραίες θερμοκρασίες : από -10°C / +40 °C
 • Απλή τοποθέτηση
Share: