Γιατί είναι απαραίτητη η Συντήρηση των Οικιακών Φ/Β;

Η συντήρηση ενός μικρού συστήματος συχνά θεωρείται από τους επενδυτές ως μια περιττή ενέργεια, η οποία παραβλέπεται ή καθυστερείται προκειμένου να εξοικονομήσει ο επενδυτής χρήματα.

Αλλά τελικά ποιες είναι οι συνέπειες από για τις τελικές επενδύσεις και τη λειτουργία της εγκατάστασης;

Οι κύριοι λόγοι για τη συντήρηση μια οικιακής φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι οι εξής:

  • Πρόληψη μελλοντικών βλαβών αλλά και αποφυγή τυχόν απωλειών εσόδων μέσω συστημάτων τηλεμετρίας
  • Έγκαιρος εντοπισμός και troubleshooting (αντιμετώπιση προβλημάτων) με εργασίες τεχνικής υποστήριξης
  • Καθαρισμός των πλαισίων μέσω του οποίου θα επιτευχθεί αύξηση της παραγωγής και αντίστοιχα των εσόδων του συστήματος
  • Επιβραδύνση της διαδικασίας πρόωρης γήρανσης του εξοπλισμού λόγω συχνής συντηρήσης και παρακολούθησης
  • Ασφάλεια του συστήματος με τη σύσφιξη των πρόσθετων τμημάτων της βάσης στήριξης
  • Καλύτερη λειτουργία του συστήματος μέσω του ελέγχου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
  • Επιθεώρηση των καλωδίων και ιδιαίτερα των ενωτικών συνδέσμων για την αποφυγή της υγρασίας, όπου έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα σημαντική για την αποφυγή των προβλήματων Riso*
  • Πρόληψη μελλοντικών βλαβών μέσω θερμογράφησης του εξοπλισμού με ειδική θερμοκάμερα
  • Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει την πλήρη επικοινωνία με τις εκάστοτε εταιρείες για θέματα αντικατάστασης προβληματικού εξοπλισμού το οποίο όπως έχει αποδειχθεί είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα

Για παράδειγμα ένας επενδυτής ο οποίος, δε κάνει χρήση συμβολαίου συντήρησης ούτε τηλεπαρακολούθησης, μπορεί να χάνει καθημερινή παραγωγή και αντιστοίχως έσοδα, εξαιτίας αποσύνδεσης του συστήματος από το δίκτυο λόγω βλάβης.

Λόγω του ότι τα φωτοβολταϊκά θεωρούνται μια καινούργια τεχνολογία εντοπίζονται συχνά βλάβες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες ακόμα και για τους κατασκευαστές του εξοπλισμού (όπως το φαινόμενο PID* και RiSO*). Αυτό σημαίνει πως η πρόληψη προβλημάτων αποτελεί αντικείμενο εξειδικευμένης ομάδας τεχνικών για την άμεση διάγνωση και λύση του εκάστοτε προβλήματος.

Τα οικιακά φωτοβολταϊκά έχουν αποδειχτεί από τις πλέον συμφέρουσες επενδύσεις ακόμα και σε σύγκριση με μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα λόγω μικρού χρόνου απόσβεσης, καθαρών εσόδων και μεγαλύτερης ασφάλειας. Γι’αυτούς τους λόγους η εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για θέματα που επιρεάζουν την φυσική ακεραιότητα ή την απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Όπως είναι γνωστό κάθε χρόνο υπάρχει μια πτώση απόδοσης του εκάστοτε συστήματος λόγω διαρκούς λειτουργίας, όμως η συντήρηση του συστήματος εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης και μειώνει την φθορά σε βαθμό που να έχει νόημα η επένδυσή σας.

* Riso: Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση εμφανίζει τόσο πριν την σύνδεσή της στο δίκτυο, όσο και κατά τη λειτουργία τροφοδοσίας, ένα διαφορετικό δυναμικό ως προς Γη. Μόνο η επαρκής αντίσταση μονώσεως εμποδίζει τη ροή ρεύματος από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση προς τη Γη και αποκλείει τον κίνδυνο κατά την επαφή, καθώς και τις πρόσθετες απώλειες. Το συνολικό ρεύμα προς τη Γη, που ονομάζεται και ρεύμα διαρροής, συντίθεται από τη συνεισφορά όλων των εξαρτημάτων της εγκατάστασης όπως τις Φωτοβολταϊκές μονάδες, το Καλώδιο DC, τον Μετατροπέα, κλπ. Για δεδομένη τάση συστήματος, αυτό το ρεύμα διαρροής αντιστοιχεί σε μια αντίσταση μόνωσης, η οποία χαρακτηρίζεται Riso

* Το PID είναι ένα φυσικοχημικό φαινόμενο του ίδιου του φ/β στοιχείου (cell), το οποίο προκαλεί δυσλειτουργία στις κυψέλες των φωτοβολταϊκών πλαισίων επηρεάζοντας την τάση του και επομένως την ισχύ του. Έχει να κάνει με την μεταφορά ανεπιθύμητων ιόντων στην επαφή της διόδου του φ/β στοιχείου (p-n junction), με αποτέλεσμα να καταστρέφονται ηλεκτρόνια και οπές που παράγονται στη δίοδο (junction), κι έτσι να μειώνεται η τάση του στοιχείου (cell). Μπορεί να εμφανιστεί μόλις λίγα χρόνια μετά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να ξεκινήσει από ένα μόνο φωτοβολταϊκό πάνελ και σταδιακά να επεκταθεί σε περισσότερα, ακόμη και σε όλα τα πάνελ, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Το αποτέλεσμα συνεπώς του PID είναι η σταδιακή μείωση της απόδοσης ολόκληρου του φωτοβολταϊκού σταθμού.